Wat betekent dat het goed werd gezien?

Op een scherpe manier.

Wat is een ander woord voor scherp?

Op deze pagina kunt u 23 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en gerelateerde woorden ontdekken voor scherp, zoals: scherp , aandachtig, zeer, acuut, gretig, intens, on-the-ball, doordringend, doordringend, alert en duidelijk.

Wat betekent excultant?

: Gevuld met of uiten van grote vreugde of triomf : Jubilant een jubel juichen exultant fans.

Wat betekent het woord Immenitentie?

bijvoeglijk naamwoord. geen spijt van iemands zonde of zonden ; obdurate.

Wat betekent exult in de Bijbel?

Exult betekent “ om zich te verheugen” of “om openlijk gelukkig te zijn.” Er is een zin in de Bijbel die in één vertaling beide woorden gebruikt. Voorbeeld: en Maria zei: “Mijn ziel verhoogt de Heer en mijn Geest heeft in God mijn redder geëxulteerd.” -Luke 1: 46,47.

Wat is het tegenovergestelde van scherp?

Antoniemen en bijna antoniemen voor scherp. apathisch , onverschillig, lauw, perfuitsly.

is scherp geïnteresseerd correct?

1. “Keenly” is een bijwoord van manier die “geïnteresseerd” beperken. Het is geen herhaling en is correct Engels . “Scherp” drukt uw grote interesse uit als iets groter dan “zeer”.

Wat betekent vasten?

(féªkséªdli) Bijwoord Als je vastzat naar iemand of iets, kijk je ze gestaag en continu voor een bepaalde tijd .

Wat betekent scherp in een zin?

Adverb . In zekere zin of tot op zekere hoogte die zeer scherp of duidelijk wordt gevoeld : als echtgenoot en vader is hij zich terdege bewust van de risico’s die inherent zijn aan zijn nieuwbouwbaan. Op een manier die grote mentale opmerkzaamheid of inzicht toont: hij toonde Savvy van het buitenlands beleid en het vermogen om beide kanten van een probleem scherp te analyseren.

Wat betekent goed geprijsd?

Als iets goed geprijsd is, is het goedkoop in vergelijking met andere dingen van dezelfde soort: er is een breed scala aan tapijten, allemaal goed geprijsd.

Wat betekent het om zich scherp bewust te zijn?

/é ™ ëˆkjuë tli/â € ‹scherp bewust/bewust merken of voelen iets heel sterk. Ik ben scherp bewust van de moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd .

is aangrijpend positief?

Voor zover ik weet, heeft Poignant een positieve connotatie , wat betekent dat iets dat beweegt of aanraakt maar ook enigszins pijnlijk is. Men zou een gebeurtenis niet beschrijven als een ‘aangrijpend eerbetoon’ als het een negatieve connotatie had.

Wat is het bijvoeglijk naamwoord van scherp?

scherp en pijnlijk gevoeld ; alsof veroorzaakt door een scherpe rand of punt. adjectief. het hebben of demonstreren van het vermogen om te herkennen of fijne onderscheidingen te maken. Synoniemen: acuut, discriminerend, scherp, knifelike, doordringend, penetrerend, piercing, scherp opmerkzaam. het vermogen hebben om waar te nemen of te begrijpen; enthousiast in …

Wat is een synoniem voor aandachtig?

Synoniemen voor aandachtig

 • Nauw.
 • scherp.
 • Fixtly.
 • Hard.
 • zoeken.
 • scherp.
 • gestaag.
 • waakzaam.

Waar zijn synoniemen voor gretig?

Synoniemen voor gretig

 • hartelijk.
 • Hartelijk.
 • aandachtig.
 • onmiddellijk.
 • oprecht.
 • krachtig.
 • gewillig.
 • ijverig.

Welk deel van de spraak is het woord maar?

In de Engelse taal wordt het woord â € œButâ € ook gebruikt voor meerdere doeleinden. Het kan dienen als een conjunctie , een voorzetsel, een bijwoord of een zelfstandig naamwoord in zinnen. Dit woord wordt gewoonlijk onderzocht onder conjuncties omdat het twee clausules kan verbinden en een enkele zin kan vormen.

Wat betekent schande?

1: vernederend, een schandelijke nederlaag afgebroken . 2: verdienen van schaamte of schande: verachtelijk. 3: gemarkeerd met of gekenmerkt door schande of schaamte: oneerlijk.

Betekent exalt in de Bijbel?

1: om te verhogen in rang , kracht of karakter. 2: Om te verheffen door lof of schatting: verheerlijken. 3 verouderd: Elate. 4: Hoog verhogen: verheffen.

Wat is definitieve onenitigheid?

Met andere woorden, men verdomme door definitieve onenigheid ( weigering om zich te bekeren ), zoals onderwezen door Johannes Paulus II: De beelden van de hel die de heilige Schrift voor ons presenteert, moet correct worden geïnterpreteerd …

Is obduracy een woord?

De staat of toestand van koppig of hardhartlust . – Obdurate, adj. -Ologieën en -ismen.

Wat doet het woord stoical?

Immassive ; Gekenmerkt door een kalme, sobere standvastigheid die past bij de stoïcijnen: een stoïcale patiënt.

wat betekent het om stompe te worden genoemd?

stompe, die naar ons toe komt van het Latijnse woord obtusus, wat betekent “ saai” of “bot”, kan een hoek beschrijven die niet acuut is of een persoon die mentaal “saai” of traag is van geest.

Advertisement